ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่น 125 ITB(R)125 เริ่มเรียน 25 มิถุนายน 2562


วันที่ อบรม  25 มิ.ย. 2562 - 4 ต.ค. 2562
ปี 2562 รุ่นที่ 125

yesหลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" ITB(R) 125

ระยะเวลาการฝึกอบรม ภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง : 25 มิถุนายน - 16 สิงหาคม 2562

                                 ภาคปฏิบัติ 240 ชั่วโมง : 19 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2562

อบรมวันจันทร์ - วันศุกร์  ณ TIFFA ITBS เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพ ฯ 

เวลาอบรม 09.00 - 16.00 น.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  www.itbslogistics.com 

FB : ITBS Logistics 

mailหัวข้ออบรม 

1) ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)

2) เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required)

3) พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Prosedures)

4) การขนส่งทางทะเล (Seafreight)

5) การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)

6) การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)

7) การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)

8) โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)

9) การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)

10) Introductory English for Shipping Terminology 

heartค่าลงทะเบียน เพียง 24,500 บาท 

(ค่าใช้จ่ายรวม เอกสารประกอบการอบรม และพาดูงานนอกสถานที่ 2 วัน)

คุณสมบัติ 

จบการศึกษา ม.6 , ปวช. ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป

(รับสมัครรุ่นละ 50 คน)

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2018 2800 : 8901-8902

095-759-8058 / 095-174-2589

*** เชิญสมัครได้เลยจ้า blush


()
ปี 2562 รุ่นที่ 121
วันที่ อบรม  6 ก.พ. 2562 - 29 มี.ค. 2562