หลักสูตร ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร


วันที่ อบรม  9 ก.พ. 2562 - 28 เม.ย. 2562
ปี 2562 รุ่นที่ 10

หลักสูตร   "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติ   80 ชม.   :   วันที่  24  กุมภาพันธ์ - 29 เมษายน 2561
< อบรมวันเสาร์-อาทิตย์     เวลา 09.00 - 16.00 น. >

รายละเอียดหัวข้อ :-  80  ชั่วโมง 
1. จรรยาบรรณตัวแทนออกของ
2. กฎหมายศุลกากร
3. พิกัดอัตราศุลกากร
4. ราคาศุลกากร
5. แหล่งกำเนิดสินค้า
6. พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์
7. การสำแดงใบขนขาเข้า-ขาออก
8. การตวรจปล่อยสินค้าขาเข้า – ขาออก
9. พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง
10. พิธีการส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์
11. พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน
12. พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
13. สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
14. การทดสอบ
*** หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยวิทยากร  จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร  TIFFA  ITBS  สถาบันของภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจตัวแทนออกของ  ธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ***

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :-
ITBS 02-018-2800
 business.facebook.com/ITBSL
www.itbsthai.com
www.itbslogistics.com

 


()
ปี 2562 รุ่นที่ 121
วันที่ อบรม  6 ก.พ. 2562 - 29 มี.ค. 2562