หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ


วันที่ อบรม  2 ก.พ. 2562 - 7 ก.ค. 2562
ปี 2562 รุ่นที่ 5

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
ITBS 02-018-2800 ต่อ 8901-8902
  business.facebook.com/ITBSL
www.itbsthai.com
www.itbslogistics.com


()
ปี 2562 รุ่นที่ 121
วันที่ อบรม  6 ก.พ. 2562 - 29 มี.ค. 2562