ข่าวสาร / ข่าวสารทั่วไป

งานแข่งขันกอล์ฟลีลาวดี ครั้งที่ 54
28 ธ.ค. 2560

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณพงศ์เทพ ตั้งพินิจจิต ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคมฯ Read More

กรมการขนส่งทางบกให้เข้าตรวจประเมินผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
28 ธ.ค. 2560

คุณสมชาย บรรลือเสนาะ หัวหน้าหน่วยตรวจประเมิน และคณะผู้ตรวจประเมิน บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด ได้รับมอบหมาย Read More

ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ครั้งที่ 3
21 ธ.ค. 2560

เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์และกำหนดแนวทางในการติดตาม Read More

TIFFA จัดงานประชุม AFFA
9 พ.ย. 2560

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม AFFA Conference ณ ที่ทำการสมาคมฯ Read More

การค้ำประกัน อากรและภาษีของกรมศุลกากร ช่วยในการลดต้นทุน
14 พ.ย. 2560

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ International Road Transport Union (IRU) ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “TIR AWARENESS WORKSHOP” ณ ห้อง Mandarin C โรงแรมแมนดาริน Read More