JOBLOG ร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2019
  28 ส.ค. 2562

ภาพบรรยากาศ การเปิดงานโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 

ภาพหมู่พิธีเปิด 

 

Booth JOBLOG 

กิจกรรมใน booth 

 

กิจกรรมใน booth

ภาพกิจกรรม 

JOBLOG ได้จัดกิจกรรมแจกเสื้อให้กับผู้ร่วมสนุก ประกาศผลใน Facebook : JOBLOG ... ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน yes


JOBLOG ร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2019
28 ส.ค. 2562

JOBLOG ร่วมออก booth งาน TILOG-LOGISTIX2019 ณ Hall 98 Bitec Bangna เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562  Read More

รมต.แรงงานร่วมส่งมอบแรงงานสมรรถนะสูง Super Worker
3 เม.ย. 2562

“กว่า 200 คน แรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมโลจิสติกส์และมีงานทำ”8 Read More

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8 มี.ค. 2562

ผอ. ITBS ร่วมบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7 ส.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More

24/10/60