รมต.แรงงานร่วมส่งมอบแรงงานสมรรถนะสูง Super Worker
  3 เม.ย. 2562

พล.ต.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการอบรมในโครงการความร่วมมือบุคลากรด้านโลจิสติกส์ TIFFA ITBS กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมูลนิธิฝีมือแรงงาน 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปี 2562 

เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBS 

ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัติจำนวน 202 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา 

อนึ่ง  JOBLOG มีส่วนร่วมในการประสานแรงงานเพื่อส่งมอบแด่ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์

สนใจเข้าร่วมโครงการ www.itbslogistics.com

สนใจฝาก Resume ผ่าน www.joblog.org

FB : ITBSLogistics

FB : Joblog 

 

 


JOBLOG ร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2019
28 ส.ค. 2562

JOBLOG ร่วมออก booth งาน TILOG-LOGISTIX2019 ณ Hall 98 Bitec Bangna เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562  Read More

รมต.แรงงานร่วมส่งมอบแรงงานสมรรถนะสูง Super Worker
3 เม.ย. 2562

“กว่า 200 คน แรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมโลจิสติกส์และมีงานทำ”8 Read More

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8 มี.ค. 2562

ผอ. ITBS ร่วมบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7 ส.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More

24/10/60