JOBLOG ร่วมออก Booth ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  8 มี.ค. 2562

enlightenedเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทีมงาน JOBLOG ได้ร่วมกิจกรรมออก Booth รับสมัครงาน ในงานโลจิสติกส์ แฟร์ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีนักศึกษาสอบถามข้อมูลและร่วมสมัครงานจำนวนมาก ...

โอกาสนี้ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ในหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กระทรวงแรงงานและมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

โดยรับผู้จบปริญญาตรี เพื่อเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทฤษฎี 240 ชั่วโมง ปฏิบัติ 240 ชั่วโมง .... พิเศษยิ่งขึ้นโดยอาจได้ทำงานต่อเนื่องหลังจากจบหลักสูตร 

***ขณะนี้รับรุ่น 123 อบรมที่กรุงเทพ ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBS (บางนา) 

    รุ่น 124 อบรมที่ชลบุรี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 

yesรายละเอียดเพิ่มเติม www.itbslogistics.com

mailFB : ITBSLogistics

enlightenedรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2018 2800 : 8901, 8902


JOBLOG ร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2019
28 ส.ค. 2562

JOBLOG ร่วมออก booth งาน TILOG-LOGISTIX2019 ณ Hall 98 Bitec Bangna เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562  Read More

รมต.แรงงานร่วมส่งมอบแรงงานสมรรถนะสูง Super Worker
3 เม.ย. 2562

“กว่า 200 คน แรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมโลจิสติกส์และมีงานทำ”8 Read More

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8 มี.ค. 2562

ผอ. ITBS ร่วมบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7 ส.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More

24/10/60