บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  8 มี.ค. 2562

นายสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "บัณฑิตโลจิสติกส์ควรเตรียมตัวอย่างไรในสังคมโลกยุคดิจิทัล" ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 200 คน 


JOBLOG ร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2019
28 ส.ค. 2562

JOBLOG ร่วมออก booth งาน TILOG-LOGISTIX2019 ณ Hall 98 Bitec Bangna เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562  Read More

รมต.แรงงานร่วมส่งมอบแรงงานสมรรถนะสูง Super Worker
3 เม.ย. 2562

“กว่า 200 คน แรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมโลจิสติกส์และมีงานทำ”8 Read More

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8 มี.ค. 2562

ผอ. ITBS ร่วมบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7 ส.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More

24/10/60