ส่งมอบแรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี
  6 ส.ค. 2561

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA ITBS) โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคม,คุณพงศ์เทพ ตั้งพินิจจิต ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคมฯ,คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ ที่ปรึกษานายก, คุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ ที่ปรึกษานายก,คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ ปฏิคมสมาคมฯ, คุณสุรชัย พงษ์เป็นสุข ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ, คุณธีระพล กล้าอยู่ นายทะเบียนสมาคมฯ, คุณสมโภชน์ อุดมศรี กรรมการสมาคมฯ และสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ /ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้อบรมทุนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน TIFFA ITBS จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อดีตปลัดกระทรวงแรงาน และ คุณสง่า วงศ์ษาพาน ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ได้ส่งมอบแรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรีให้สถานประกอบกิจการเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฝึกอบรม หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ


JOBLOG ร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2019
28 ส.ค. 2562

JOBLOG ร่วมออก booth งาน TILOG-LOGISTIX2019 ณ Hall 98 Bitec Bangna เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562  Read More

รมต.แรงงานร่วมส่งมอบแรงงานสมรรถนะสูง Super Worker
3 เม.ย. 2562

“กว่า 200 คน แรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมโลจิสติกส์และมีงานทำ”8 Read More

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8 มี.ค. 2562

ผอ. ITBS ร่วมบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7 ส.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More

24/10/60