พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
  28 มี.ค. 2561

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ผอ.สมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ITBS และ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วม พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(TIFFA) โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS) กับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และร่วมเสวนาวิชาการทิศทางธุรกิจผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


JOBLOG ร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2019
28 ส.ค. 2562

JOBLOG ร่วมออก booth งาน TILOG-LOGISTIX2019 ณ Hall 98 Bitec Bangna เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562  Read More

รมต.แรงงานร่วมส่งมอบแรงงานสมรรถนะสูง Super Worker
3 เม.ย. 2562

“กว่า 200 คน แรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมโลจิสติกส์และมีงานทำ”8 Read More

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8 มี.ค. 2562

ผอ. ITBS ร่วมบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7 ส.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More

24/10/60