ประชุมสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  28 ก.พ. 2561

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ครั้งที่ 1ประจำปี 2561 เพื่อหารือ ระบบการเงินในอุตสาหกรรมทางด้านโลจิสติกส์, ปัญหาต่างๆของภาคธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อนำเสนอต่อคณะทำงานประชารัฐฯ (D4) ร่วมกับกรมกระทรวงพาณิชย์ และหารือเรื่องการร่วมออกบูธภายในงาน TILOG 2018 ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561การจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย


JOBLOG ร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2019
28 ส.ค. 2562

JOBLOG ร่วมออก booth งาน TILOG-LOGISTIX2019 ณ Hall 98 Bitec Bangna เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562  Read More

รมต.แรงงานร่วมส่งมอบแรงงานสมรรถนะสูง Super Worker
3 เม.ย. 2562

“กว่า 200 คน แรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมโลจิสติกส์และมีงานทำ”8 Read More

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8 มี.ค. 2562

ผอ. ITBS ร่วมบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7 ส.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More

24/10/60