ตำแหน่งงานทั้งหมด

Executive, Sales Freight
 • งานประจำ
 • 1 มี.ค. 2564 - 16 เม.ย. 2564
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 175 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Manager, Customs (Airfreight)
 • งานประจำ
 • 1 มี.ค. 2564 - 16 เม.ย. 2564
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 159 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Airfreight Import Operations Supervisor
 • งานประจำ
 • 1 มี.ค. 2564 - 16 เม.ย. 2564
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 154 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Transportation Planner and Analysis
 • งานประจำ
 • 1 มี.ค. 2564 - 16 เม.ย. 2564
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 187 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Sales Coordinator
 • งานประจำ
 • 1 มี.ค. 2564 - 16 เม.ย. 2564
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 166 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม