ตำแหน่งงานทั้งหมด

Operations Analyst
 • งานประจำ
 • 3 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 40 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ocean Freight Manager
 • งานประจำ
 • 3 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 42 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 1 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Airfreight Import Assistant Division Manager
 • งานประจำ
 • 3 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 28 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ocean Customs Brokerage Officer
 • งานประจำ
 • 3 มี.ค. 2563 - 29 พ.ค. 2563
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 77 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 3 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Customer Service Officer (Air Export)
 • งานประจำ
 • 3 มี.ค. 2563 - 29 พ.ค. 2563
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 60 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 2 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม