ตำแหน่งงานทั้งหมด

ผู้จัดการฝ่าย
 • งานประจำ
 • 9 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 17 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Logistics Assistant Manager
 • งานประจำ
 • 8 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 13 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
International Trading Staff (Import-Export)
 • งานประจำ
 • 8 ม.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2563
 • 16,000 - 22,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 37 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 1 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Warehouse Leader
 • งานประจำ
 • 8 ม.ค. 2563 - 24 เม.ย. 2563
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 10 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Warehouse manager
 • งานประจำ
 • 8 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563
 • 18,000 - 25,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 11 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม