หัวหน้างานจัดซื้อโครงการ (ประจำสำนักงานใหญ่ บางนาตราด กม.4.5)
 • งานประจำ
 • 21 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 388 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
หัวหน้างานสนับสนุนงานเทคนิค (สำนักงานใหญ่บางนา กม.4.5)
 • งานประจำ
 • 21 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 398 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
หัวหน้างานฝึกอบรมปฎิบัติการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
 • งานประจำ
 • 21 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 421 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
หัวหน้างานซ่อมบำรุง (สาขาบ้านนา-แก่งคอย สระบุรี)
 • งานประจำ
 • 21 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 463 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Programmer
 • งานประจำ
 • 27 พ.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 392 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม