Sales Executive (General Cargo& Local Move)


  • เงินเดือน : 15,000 - 30,000 บาท
  • ประเภทงาน : งานประจำ
  • ตำแหน่ง Freight Forwarder
  • จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
  • ประสบการณ์ : 1-3 ปี ปี
  • วันที่เปิดรับ : 22 ต.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
  • สถานที่ : สมุทรปราการ บางพลี

รายละเอียดทั่วไป

รายละเอียดงาน                 

                                                                                                                                                                                                                                                          *นำเสนอขายบริการ ขนย้ายเครื่องจักร ,  ขนย้ายสินค้า , ขนย้าย Office  , ขนย้ายบ้าน พร้อมนำเสนอบริการPack สินค้า ทุกรูปแบบให้กับลูกค้าใหม่และเก่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนำเสนอบริการรับฝากสินค้าในโกดังด้วย   ทางโทรศัพท์และ e-mail เป็นต้น                                                                                                                                       *โทรขายงาน Local ติดต่อประสานงาน ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ทางโทรศัพท์และ e-mail เป็นหลัก                 

                       *ออกไปพบลูกค้านอกสถานที่เพื่อขายงาน                 

                       *ส่งใบเสนอราคาและรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งข้อมูลให้บัญชีทำบิล           

                       *ติดต่อประสานงาน Supplier และฝ่ายอื่นๆในองค์กร        

                                                                                                                                                                                                                              

คุณสมบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                  -เพศชาย อายุ 21  แต่ไม่เกิน 30 ปี                                                                                                                                                                                          -จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ , สาขาการตลาด , สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง                                                                                              -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น                                                                                 

                                          -มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่  (จะพิจารณาพิเศษ)                                                                                                                                                                      -มีประสบการณ์ทำงานด้าน Freight Forwarder หรือ นำเข้า – ส่งออก (จะพิจารณาพิเศษ)                                                                                                                        -สามารถใช้ E-mail และใช้โปรแกรม Microsoft office Excel , Word , Outlook ได้                                                                                                                              -มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง  ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า                                                                                                        -สามารถไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ เช่น ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เป็นต้น                                                                                                                                        -มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ หรือทำงานเป็น Team Work ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อมูลหลักสูตร