ผู้จัดการฝ่าย


  • เงินเดือน : เงินดือนสามารถต่อรองได้
  • ประเภทงาน : งานประจำ
  • ตำแหน่ง Freight Forwarder
  • จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
  • ประสบการณ์ : 3ปีขึ้นไป ปี
  • วันที่เปิดรับ : 9 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
  • สถานที่ : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

รายละเอียดทั่วไป

Responsibilities :- 
- บริหารรายได้รถให้ได้ตามเป้าหมาย
- บริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในกลุ่มรถที่รับผิดชอบให้อยู่ในงบประมาณ
- วางแผนการจัดรถให้ได้ประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการของลุกค้า 
- การจัดการเกี่ยวกับ ทรานสปอร์ตทั้งหมด

Qualifications :-
- ชาย - หญิง อายุ 35-45 ปี
- จบการศึกษาระดับ  ปวส. – ปริญญาโท
- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านขนส่งจะพิจารณาพิเศษ
- บุคลิกภาพดี  มีความรับผิดชอบ และทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี 

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
ITBS 02-018-2800 ต่อ 8901-8902
  business.facebook.com/ITBSL
www.itbsthai.com
www.itbslogistics.com