Sales Executive (Logistics & Freight Forwarder)


  • เงินเดือน : ตามข้อตกลงของบริษัท
  • ประเภทงาน : งานประจำ
  • ตำแหน่ง Freight Forwarder
  • จำนวนที่รับ : 4 อัตรา
  • ประสบการณ์ : ปี
  • วันที่เปิดรับ : 25 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
  • สถานที่ : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

รายละเอียดทั่วไป

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบในการติดตาม การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเดิม พัฒนาหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย

ให้กับบริษัท ติดตามประเมินความพึงพอใจการให้บริการของลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ

ให้เป็นที่พึงพอใจอย่างสูงสุด และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง

อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสพการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-office, Internet, E-mail ได้

มีรถยนต์ส่วนตัว

มีสมุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรักในงานบริการ

 

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณ อันติกา

โทร 02-742-8900 Ext. 424

Email antika@pilot.co.th

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
ITBS 02-018-2800 ต่อ 8901-8902
  business.facebook.com/ITBSL
www.itbsthai.com
www.itbslogistics.com