พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า


  • เงินเดือน : เงินดือนสามารถต่อรองได้
  • ประเภทงาน : งานประจำ
  • ตำแหน่ง Liner
  • จำนวนที่รับ : 5 อัตรา
  • ประสบการณ์ : 0-2 ปี ปี
  • วันที่เปิดรับ : 23 ส.ค. 2562 - 3 ต.ค. 2562
  • สถานที่ : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

รายละเอียดทั่วไป

Location : ถ.พระราม 4  คลองเตย

Job Function :-
Sales / Customer Service / Call Center >> Customer Service

Qualifications :-
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22-25 ปี
- มีประสบการณ์ 0-2 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณะโลจิสติกส์
3. คณะการจัดการและการท่องเที+ยว
4. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
5. คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
6. วิทยาลัยนานาชาติ

สวัสดิการ:- (270)

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อมูลหลักสูตร