พนักงานฝ่ายการเงินและการบัญชี


  • เงินเดือน : ตามข้อตกลงของบริษัท
  • ประเภทงาน : งานประจำ
  • ตำแหน่ง Liner
  • จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
  • ประสบการณ์ : ปี
  • วันที่เปิดรับ : 23 ส.ค. 2562 - 3 ต.ค. 2562
  • สถานที่ : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

รายละเอียดทั่วไป

Location : ถ.พระราม 4  คลองเตย

Job Function : Accounting >> General Accounting

Qualifications :
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22-28 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- มีความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
- ไม่มีพันธะทางการศึกษา และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

สวัสดิการ:- (270)

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อมูลหลักสูตร