ผู้จัดการฝ่าย
 • งานประจำ
 • 9 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • ผู้เข้าชมงานนี้ 17 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Logistics Assistant Manager
 • งานประจำ
 • 8 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • ผู้เข้าชมงานนี้ 13 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
International Trading Staff (Import-Export)
 • งานประจำ
 • 8 ม.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2563
 • 16,000 - 22,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • ผู้เข้าชมงานนี้ 37 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 1 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Warehouse Leader
 • งานประจำ
 • 8 ม.ค. 2563 - 24 เม.ย. 2563
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • ผู้เข้าชมงานนี้ 10 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Warehouse manager
 • งานประจำ
 • 8 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563
 • 18,000 - 25,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • ผู้เข้าชมงานนี้ 11 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้จัดการฝ่าย
 • งานประจำ
 • 9 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 17 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Logistics Assistant Manager
 • งานประจำ
 • 8 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
 • เงินดือนสามารถต่อรองได้
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 13 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
International Trading Staff (Import-Export)
 • งานประจำ
 • 8 ม.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2563
 • 16,000 - 22,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 37 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 1 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Warehouse Leader
 • งานประจำ
 • 8 ม.ค. 2563 - 24 เม.ย. 2563
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 10 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
Warehouse manager
 • งานประจำ
 • 8 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563
 • 18,000 - 25,000 บาท
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
 • มีผู้สนใจงานนี้แล้ว จำนวน 11 คน
 • ผู้สมัครงานนี้ 0 คน
รายละเอีนดเพิ่มเติม
เลือกค้นหางานตามความต้องการของคุณ
น้อยกว่า 10 ตำแหน่งงาน
น้อยกว่า 20 ตำแหน่งงาน
มากกว่า 20 ตำแหน่งงาน
JOBLOG ร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2019
28 ส.ค. 2562

JOBLOG ร่วมออก booth งาน TILOG-LOGISTIX2019 ณ Hall 98 Bitec Bangna เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562  Read More

รมต.แรงงานร่วมส่งมอบแรงงานสมรรถนะสูง Super Worker
3 เม.ย. 2562

“กว่า 200 คน แรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรี รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมโลจิสติกส์และมีงานทำ”8 Read More

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8 มี.ค. 2562

ผอ. ITBS ร่วมบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7 ส.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Read More

Our Partners